Το Ηλιακό μας Σύστημα
Email

Το ηλιακό σύστημα σαν ένα εργαστήρι μαθηματικών

Στην παρούσα φάση, ώσπου να ενσωματωθεί η ελληνική μετάφραση στο εργαλείο που αναπτύχθηκε, σας παραθέτουμε τις αντίστοιχες μεταφράσεις.

SPANISH_EXERC._1.doc
help. 1.doc
help. 2.doc