Το λογισμικό SalsaJ περιλήφθηκε στη Softpedia

 Το περιγραφικό κείμενο δηλιουργήθηκε από τους εκδότες της Softpedia, κάνοντας χρήση πηγών από την ιστοσελίδα του προγράμματός μας, πληροφορίες από το ύστημα βοήθειας του προγράμματος, και τις απόψεις του ίδιου του εκδότη για το προϊόν. Το "SalsaJ" δοκιμάστηκε στα εργαστήρια της Softpedia κάνοντας χρήση των καύτερων συστημάτων ασφαλείας της αγοράς, και βρέθηκε εντελώς καθαρό από adware/spyware.
Η Softpedia παραθέτει: «Είμαστε εντυπωσιασμένοι από την ποιότητα του προϊόντος σας και θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να κρατήσετε τις υψηλές προδιαγραφές και στο μέλλον. Για να διαβεβαιώσουμε τους επισκέπτες μας οτι το SalsaJ είναι καθαρό, του απονείμαμε το βραβείο της Softpedia "100% CLEAN"».


SalsaJ 1.2 - 100% Clean

softpedia_clean_award_f.gif

SalsaJ 1.2 - SOFTPEDIA "100% CLEAN" AWARD

This product was last tested in the Softpedia Labs on 7th of November 2009 by Tudor Nita

Softpedia guarantees that SalsaJ 1.2 is 100% Clean, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.

This software product was tested thoroughly and was found absolutely clean; therefore, it can be installed with no concern by any computer user. However, it should be noted that this product will be retested periodically and the award may be withdrawn, so you should check back occasionally and pay attention to the date of testing shown above.