Συνάντηση Καθηγητών (Workshop) στην Πορτογαλία: Απρίλιος 2011

Η επόμενη συνάντηση καθηγητών του EU-HOU θα γίνει στην Pampilhosa da Serra της Πορτογαλιας, 9-13 Απριλίου 2011. Διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος EU-HOU MW (Comenius), που αφορά τις εφαρμογές της ραδιοαστρονομίας σε σχολεία ΜΕ.

Η Ελλάδα θα συμμετέχει πιλοτικά με δυο καθηγητές οι οποίοι στη συνέχεια θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα καθ'όλη τη διάρκειά του προσαρμόζοντας και δοκιμάζοντας το παιδαγωγικό υλικό που θα δημιουργηθεί και ενημερώνοντας και άλλους συναδέλφους καθηγητές ΜΕ σε ολη τη χώρα.

Αναζητήστε το επιστημονικό πρόγραμμα της συνάντησης:
http://www.euhou.net/docupload/files/euworkshop3.pdf