ΝΕΑ ΑΣΚΗΣΗ: Μέτρηση Δείκτη Διάθλασης Νερού

Μια Νέα Άσκηση δημιουργήθηκε από τον συνεργάτη του EU-HOU, καθηγητή Κο Γρηγόρη Ζυγούρα, με θέμα τη μέτρηση του δείκτη διάθλασης του νερού, χρησιμοποιώντας το λογισμικό SalsaJ.
 
Ο Κος Ζυγουρας βασίστηκε σε μια ιδέα του Πολωνού συναδέλφου  Grzegorz F. Wojewoda ( ο οποίος ακολουθεί άλλη μέθοδο χωρίς να κάνει χρήση του λογισμικού SalsaJ ). Ηεκτέλεση των πειραμάτων και των μετρήσεων έγιναν στο ΕΚΦΕ Χαλανδρίου.